Pečeť města Lübeck, 1280

Pečeť města Lübeck, 1280

Historický kontext

Zvýšení zemědělské produkce na vesnicích a rozvoj obchodu podpořilo mezi 11. a 13. stoletím rozmach měst. Počet jejich obyvatel vzrostl stejně jako rozloha. Podoba měst se proto mění: mnohé z nich jsou obehnány hradbami a staví nové budovy. Mění se také městská společnost: rodí se zde nová vrstva, kterou představují kupci, bankéři či řemeslníci. Města bohatnou a ta nejmocnější v Itálii či ve Francii tvoří městské komuny, které získávají samosprávu na feudálech.

Město Lübeck se nachází v dnešním Německu. Na místě původní slovanskou osadu Liubice z 9. století bylo ve 12. století založeno první německé přístavní město u Baltského moře. Roku 1226 se z něj stalo svobodné říšské město. Bylo řízeno městskou radou, které předsedali zástupci velkých obchodnických rodin. Díky svobodám a výhodné poloze zaujal Lübeck přední místo v obchodním spolku zvaném Hanza, který ovládal od 12. do počátku 15. století obchod v Baltském a Severním moři.

Popis a interpretace díla

Na pečeti je zobrazen symbol hospodářského rozvoje Lübecku: obchodní loď koga, kterou používala hanzovní města. Koga se podobá normandským a fríským lodím. Byla vytvořena v severní Evropě, jejíž moře ve středověku ovládala. Koga byla až 30 metrů dlouhá, 7 metrů široká s ponorem kolem 2 metrů. Kvůli svému tvaru nebyla příliš pohyblivá, měla ale vysokou nosnost. Roku 1962 byl v řece Weser objeven vrak kogy, která mohla přepravit 130 tun zboží, pravděpodobně tehdy patřila mezi průměrně velké lodě.

V raném středověku byla pečeť výsadou králů, kteří tak zaručovali pravost oficiálních listin. Od 11. století se rozšířila na feudály, ve 12. a 13. století dále na města či cechy. Rozšíření této pravomoce svědčí o nárůstu významu měst a řemesel a také o získání nezávislosti na králi či feudálech. Můžeme interpretovat také to, co bývá na pečetích zobrazeno. Řemeslníci volí většinou předměty, které symbolizují jejich práci (nůžky pro textilní řemesla). Města na své pečeti často zobrazují symboly nedávno nabyté samosprávy (hradby, městský palác…), hospodářského vzestupu (tržnice, obchodní loď…) nebo připomínku toho, kdo dal městu privilegia. Pečeť tak stejně jako mince slouží k reprezentačním účelům.

Další historické prameny: pečeť města Saint-Omer, Ypres.

Leave a Reply