Pečeť města Saint-Omer, 13. století

Pečet města Saint-Omer

Pečeť města Saint-Omer, 13. století, Národní archív, Paříž

Historický kontext

Zvýšení zemědělské produkce na vesnicích a rozvoj obchodu podpořilo mezi 11. a 13. stoletím rozmach měst. Počet jejich obyvatel vzrostl stejně jako rozloha. Podoba měst se proto mění: mnohé z nich jsou obehnány hradbami a staví nové budovy. Mění se také městská společnost: rodí se zde nová vrstva, kterou představují kupci, bankéři či řemeslníci. Města bohatnou a ta nejmocnější v Itálii či ve Francii tvoří městské komuny, které získávají samosprávu na feudálech.

Město Saint-Omer se dnes nachází v Pas-de-Calais. Město vyrostlo během vlády Karla Velikého kolem kláštera svatého Bertina, od 10. do počátku 13. století pak bylo součástí Flander. Roku 1212 přešlo pod vládu knížat z Artois. Flandry byly v té době vyhlášené pro kvalitu svých látek. Saint-Omer bylo jedním z prvních center textilních řemesel této oblasti, v dalších stoletích ho však předběhly Brugy. Přesto Saint-Omer díky svému hospodářskému rozmachu velmi brzy získalo městská privilegia a již na konci 11. století vytvořilo městskou komunu. O jeho samostatnosti svědčí od 13. století také vlastní pečeť.

Popis a interpretace díla

Pečeť zobrazuje představitele nové městské společnosti, konšely města Saint-Omer. Latinský nápis upřesňuje, že se jedná o „SIGILUM COMMUNIONIS SANCTI AUDOMARI“, tedy o „pečeť komuny Saint-Omer“. V horní části jsou zobrazeny budovy města, pod nimi sedí šest konšelů, kteří patří mezi nejváženější měšťany. Každá dvojice je zabrána do diskuze, čímž ukazují, že městu vládnou společně a kladou důraz na dialog.

V raném středověku byla pečeť výsadou králů, kteří tak zaručovali pravost oficiálních listin. Od 11. století se rozšířila na feudály, ve 12. a 13. století dále na města či cechy. Rozšíření této pravomoce svědčí o nárůstu významu měst a řemesel a také o získání nezávislosti na králi či feudálech. Můžeme interpretovat také to, co bývá na pečetích zobrazeno. Řemeslníci volí většinou předměty, které symbolizují jejich práci (nůžky pro textilní řemesla). Města na své pečeti často zobrazují symboly nedávno nabyté samosprávy (hradby, městský palác…), hospodářského vzestupu (obchodní loď…) nebo připomínku toho, kdo dal městu privilegia. Pečeť tak stejně jako mince slouží k reprezentačním účelům.

Další historické prameny: pečeť města Ypres, Lübeck.

Leave a Reply