Pečeť města Ypres, 15. století

pečeť

Pečeť města Ypres, 1409

Historický kontext

Zvýšení zemědělské produkce na vesnicích a rozvoj obchodu podpořilo mezi 11. a 13. stoletím rozmach měst. Počet jejich obyvatel vzrostl stejně jako rozloha. Podoba měst se proto mění: mnohé z nich jsou obehnány hradbami a staví nové budovy. Mění se také městská společnost: rodí se zde nová vrstva, kterou představují kupci, bankéři či řemeslníci. Města bohatnou a ta nejmocnější v Itálii či ve Francii tvoří městské komuny, které získávají samosprávu na feudálech.

Město Ypres se dnes nachází v Belgii. Ve 12. století bylo jedním z největších měst Flander, které byly vyhlášené pro kvalitu svých látek. Přítomnost textilních řemesel je na počátku hospodářského rozmachu města ve 13. století. Jeho důsledkem byla stavba velké tržnice na sukna s impozantní 70-ti metrovou věží a obehnání města hradbami. Tržnice byla pýchou obyvatel města, za první světové války však byla zničena. Po válce byla znovu postavena podle původní podoby, tuto rekonstrukci zde můžeme obdivovat dodnes. Na konci 14. století Ypres vytvořilo městskou komunu, která byla spravována konšely. Od počátku 15. století má vlastní pečeť, což svědčí o jeho samostatnosti.

Popis a interpretace díla

Na pečeti jsou zobrazeny symboly hospodářského rozmachu města a získání samosprávy ve 13. a 14. století. Je to tržnice na sukna (zde se mimo hospodářské aktivity scházeli také konšelé), její věž a městské hradby. Nad budovou se nachází dva erby: v levém je lev, symbol Flander, napravo je městský erb.

V raném středověku byla pečeť výsadou králů, kteří tak zaručovali pravost oficiálních listin. Od 11. století se rozšířila na feudály, ve 12. a 13. století dále na města či cechy. Rozšíření této pravomoce svědčí o nárůstu významu měst a řemesel a také o získání nezávislosti na králi či feudálech. Můžeme interpretovat také to, co bývá na pečetích zobrazeno. Řemeslníci volí většinou předměty, které symbolizují jejich práci (nůžky pro textilní řemesla). Města na své pečeti často zobrazují symboly nedávno nabyté samosprávy (hradby, městský palác…), hospodářského vzestupu (tržnice, obchodní loď…) nebo připomínku toho, kdo dal městu privilegia. Pečeť tak stejně jako mince slouží k reprezentačním účelům.

Další historické prameny: pečeť města Saint-Omer, Lübeck.

Leave a Reply