Dobytí Bastily 14. července 1789

Anonym, Dobytí Bastily a zatknutí guvernéra de Launay, 14. července 1789, Versailles, Národní muzeum zámku ve Versailles

14. července 1789

Historický kontext

Obyvatelé Paříže se již několik dní před 14. červencem bouří. Král začal shromažďovat okolo hlavního města ozbrojené síly a 11. července propustil oblíbeného ministra financí Neckera, čímž ukázal svoji neochotu přijmout nutné reformy. Jeho krok vyprovokuje o tři dny později dobytí Bastily. Tato středověká pevnost slouží od 17. století jako královské vězení, které symbolizuje panovníkovu absolutistickou moc. 14. července je však vězení poloprázdné, svůj trest si v něm odpykává pouze sedm vězňů. Pařížský lid se chce zmocnit pevnosti především proto, aby si opatřil prach do děl, které ráno ukořistil v Invalidovně. Po neúspěšných jednáních mezi útočníky a obránci pevnosti dá její velitel, guvernér de Launay, rozkaz ke střelbě. Je však donucen kapitulovat a vyjít z pevnosti, kde je zajat. Cestou k pařížské radnici ho pařížský lid popraví.

 

Popis a interpretace díla

Umělec zachytil chvíli těsně po skončení bojů, o čemž svědčí kouř, oheň a mrtvá těla ležící na zemi. V pozadí stojí pevnost charakteristická svými mohutnými věžemi. Na nich jsou vidět děla, kterými se obyvatelé pevnosti bránili útočníkům, z nichž stovka zaplatila životem. Muž s odkrytou hlavou v popředí je guvernér de Launay, kterého právě zatýkají. Doprovází ho vojáci francouzské gardy (v modré uniformě), elitní královské jednotky, jejichž část však přešla na počátku revoluce stranu lidu. Mnozí revolucionáři mají na klobouku kokardu, symbol revoluce. Vidíme také tři z děl ukořistěných v Invalidovně a další zbraně útočníků: bodáky, halapartny, sekery či pušky. Převládající barvou je však růžová a ne červená, použití násilí a následné krvoprolití tedy není barevně zdůrazněno. Hlavním hrdinou je zde pařížský lid, který se odvážil postavit královské moci. Pečlivé seřazení útočníků vyjadřuje jejich odhodlání stejně jako zbraně, které se tyčí vzhůru. Otevřenou bránu pevnosti v pozadí můžeme interpretovat jako cestu ke svobodě, která je nyní volná. Dobytí Bastily je prvním z revolučních dnů, na nichž se rozhodujícím způsobem podíli lid a je proto považováno za počátek francouzské revoluce.

Leave a Reply