Sbohem, Bastilo

Anonym, 1789, barevný lept, Muzeum dějin Paříže Carnavalet

1789, barevný lept, Muzeum dějin Paříže Carnavalet

Historický kontext

Obyvatelé Paříže se již několik dní před 14. červencem bouří. Král začal shromažďovat okolo hlavního města ozbrojené síly a 11. července propustil oblíbeného ministra financí Neckera, čímž ukázal svoji neochotu přijmout nutné reformy. Jeho krok vyprovokuje o tři dny později dobytí Bastily. Tato středověká pevnost slouží od 17. století jako královské vězení, které symbolizuje panovníkovu absolutistickou moc. 14. července je však vězení poloprázdné, svůj trest si v něm odpykává pouze sedm vězňů. Pařížský lid se chce zmocnit pevnosti především proto, aby si opatřil prach do děl, které ráno ukořistil v Invalidovně. Po neúspěšných jednáních mezi útočníky a obránci pevnosti dá její velitel, guvernér de Launay, rozkaz ke střelbě. Je však donucen kapitulovat a vyjít z pevnosti, kde je zajat. Cestou k pařížské radnici ho pařížský lid popraví.

 

Popis a interpretace díla

Tato rytina se inspiruje předrevolučními karikaturami stavovské společnosti. V pozadí je vidět Bastila, kterou lid právě boří. Hlavní důraz je kladen na sociální důsledky jejího pádu, tudíž nové uspořádání společnosti. O tom také svědčí název rytiny „Sbohem, Bastilo“: pád pevnosti znamená konec jedné epochy. Ve společnosti nastává po dobytí Bastily a zrušení privilegií z počátku srpna zcela nová situace, kterou vystihuje tato rytina. Před revolucí ponižovaný třetí stav je novým pánem situace, což je zdůrazněno velikostí jeho představitele. Je oblečen v revolučních barvách, na klobouku nechybí kokarda. Hraje na dudy a udává tón směšnému souboji loutek, které představují církev a šlechtu. Na řetězu drží představitel třetího stavu lva, symbol despotismu a královské moci, kterou má nyní lid pod kontrolou. Pád Bastily má proto za následek osvobození třetího stavu z jeho podřízeného postavení a přenesení moci z krále na lid.

Doplňující historické prameny: kritika stavovské společnosti, alegorie rozdělení francouzské společnosti.

Leave a Reply