Nasser a Ben Bella na plakátu z roku 1956 (1963?)

Nasser Ben Bella

 Historický kontext

Tento plakát byl vytvořen roku 1956, tedy rok po konferenci zemí „třetího světa“ v indonéském Bandungu a ve stejný rok, kdy získaly nezávislost Maroko a Tunisko. Některé zdroje uvádějí rok 1963, tedy rok po konci války v Alžírsku a vyhlášení nezávislosti, u příležitosti oficiální cesty Nassera do Alžírska. Plakát byl v každém případě vytvořen v období dekolonizace Afriky a zrodu států „třetího světa“, do kterého patřila většina nově nezávislých zemí. Nasser, který byl od roku 1952 egyptským prezidentem, se stal na konferenci v Bandungu jedním z představitelů emancipačního hnutí „třetího světa“. V roce 1956 znárodnil Suezký průplav, což vyvolalo ozbrojenou intervenci Velké Británie a Francie. Pod tlakem USA a SSSR evropské země stáhly své vojenské jednotky, což bylo považováno za Nasserovo vítězství nad bývalými koloniálními velmocemi. Vedle něj je Alžířan Ben Bella, vůdce organizace F.L.N. (Front de libération nationale), která vedla partyzánskou válku proti Francii. Roku 1963 byl zvolen prezidentem Alžírska.

Popis a interpretace díla

Na plakátu jsou zobrazeni dva muži v obleku (Nasser a Ben Bella) stojící vedle sebe s přátelským výrazem a s úsměvem. Jejich postoj symbolizuje přátelství obyvatel arabských zemí, tedy panarabismus. Za nimi vidíme africký kontinent a část Evropy (iberský poloostrov), ke které se jako k bývalé koloniální mocnosti oba muži obracejí zády. U jejich nohou leží napůl člověk a napůl zvíře v uniformě. Je to symbol kolonialismu a brutality, jeho uniforma připomíná uniformu německých vojáků za druhé světové války. Tato příšera leží mrtvá na zemi, protože byla přemožena oběma muži. Na znamení vítězství do ní zabodli vlajky svých zemí (současná egyptská vlajka je však jiná). Na vlajkách dole i nahoře vidíme znaky muslimské víry – půlměsíce, hvězdy a zelenou barvu. Ty nahoře reprezentují následující země: Maroko, Tunisko, Alžírsko a Egypt (tehdejší vlajka). Státy, které nově získaly nezávislost, tak staví na odiv symboly své státnosti.

Nahoře je zobrazen orel, který drží v drápech jablka. Svou pozicí chrání oba muže. Text na plakátu je v arabštině a ve francouzštině: „Arabské spojenectví znamená konec kolonialismu“. Plakát je tedy určen především obyvatelům frankofonního Alžírska. Překlad textu do arabštiny poukazuje na snahu země vymanit se z francouzského kulturního vlivu, symbolizuje také panarabismus. Pokud je plakát z roku 1956, tak má za účel povzbudit Alžírsko v boji o nezávislost s Francií. Na základě interpretace je zřejmé, že se jedná o propagandistické dílo vyzdvihující přátelství a jednotu zemí „třetího světa“.

Leave a Reply