Quid ?!?

Stránky Zuzany Loubet del Bayle, středoškolské učitelky dějepisu a zeměpisu ve Francii. Chci poskytnout českým učitelům dějepisu databázi historických pramenů (obrazy, karikatury, texty, písně, atd), které budou moci využít při výuce na ZŠ i SŠ. Ke každému pramenu uvádím historický kontext, následuje jeho popis a interpretace, případně jiný dokument, který je možné použít jako doplnění. Ikonografické prameny jsou k dispozici i ve vysokém rozlišení – stačí kliknout na obrázek.

Ve Francii je rozbor historických pramenů stěžejní částí každé hodiny dějepisu. Učitelé mají k dispozici tisíce historických pramenů v učebnicích dějepisu, ale také ve specializovaných časopisech. Zkušenosti s výukou dějepisu a zeměpisu ve Francii blíže popisuji na svém blogu.

Leave a Reply